اکتبر 23, 2021

مراحل ساخت اسپیس فریم

مراحل ساخت اسپیس فریم برای ساخت اسپیس فریم ابتدا نیاز به تهیه مواد اولیه شامل لوله ۱۶ به ضخامت ا میلی متر، مفتول ۵، پروسه اسید شوری، پروسه […]
Instagram