ژانویه 1, 2023

هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی

هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری 19 دی تا 22 دی […]