اسپیس فریم z پر رکاب

نوع اسپیس: اسپیس فریم زد پر رکاب: این مدل اسپیس دارای خاموت زد شکل از جنس مفتول 5 میل می‌باشد. در این مدل فاصله رکاب های داخل اسپیس دارای فاصله 66 سانتی می‌باشد. نوع لوله از لوله 16*1 می‌باشد.