اسپیس فریم z

این مدل اسپیس دارای خاموت زد شکل از جنس مفتول 5 میل می‌باشد. در این مدل فاصله رکاب های داخل اسپیس دارای فاصله تقریبا 1 متری می‌باشد. نوع لوله از لوله 16*1 میباشد.

1 2