اسپیس فریم کرو (منحنی) 3 متری

435/000 تومان

اسپیس فریم آبکاری طرح کرو 3 متری با متریال لوله 1*16، خاموت 1*13، جوش co2 و آبکاری گالوانیزه

اسپیس فریم آبکاری طرح کرو 3 متری با متریال لوله 1*16، خاموت 1*13، جوش co2 و آبکاری گالوانیزه

توضیحات تکمیلی

ابعاد300 cm