اسپیس فریم کرو (منحنی) 3.66 متری

588/000 تومان

اسپیس فریم آبکاری طرح کرو 3.66 متری با متریال لوله 1*16، خاموت 1*13، جوش co2 و آبکاری گالوانیزه

اسپیس فریم آبکاری طرح کرو 3.66 متری با متریال لوله 1*16، خاموت 1*13، جوش co2 و آبکاری گالوانیزه

توضیحات تکمیلی

ابعاد366 cm