مارس 15, 2020
ساخت بیمارستان صحرایی-2

سالن ضد عفونی

سالن ضد عفونی سالن ضد عفونی و تجهیزات مورد نیاز سالن ضد عفونی؛ تجهیزات مخصوص اتاق ایزوله، اتاق استریل به منظور ضد عفونی هوا عبارتنداز: کیسه پلاستیکی و نایلونی، کیسه مخصوص […]